Dwór Gogolewo podjazd

DPT Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Firma „Jerry’s” Jarosław Sobkowiak informuje, że w dniu 20.02.2019 r. podpisała z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Umowę o przyznaniu pomocy (nr 01044-6935-UM1511794/18) na realizację operacji pn. „Rozwój działalności poprzez utworzenie Domu Pracy Twórczej w Gogolewie z zapleczem noclegowym” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej poprzez wzrost konkurencyjności na rynku lokalnym i regionalnym oraz wzrost dochodów poprzez zaoferowanie nowych usług. Wartość uzyskanej pomocy wynosi 300 000,00 zł. Efektem realizacji Projektu będzie powstanie nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost liczby miejsc noclegowych oraz utworzenie nowych miejsc pracy